Böcker

RSS

Om Egenutgivning

13 nov 2014

Egenutgivning är ett fenomen på växande frammarsch. I korthet innebär det att man själv ger ut sin egen bok, istället för att gå via ett traditionellt förlag (för mer info om egenutgivning rekommenderar vi förresten den ypperliga sajten Egenutgivarguiden.se). Anledningarna till detta kan vara många, men den vanligaste är att det stora förlaget helt enkelt [...]


Gör en egen bok på nätet

10 maj 2014

Har du funderat på att göra en egen bok? Det är numera faktiskt ganska enkelt att göra din egen bok, tack vare internet och teknologiutvecklingen (numera gör digitaltryck det ekonomiskt möjligt att även trycka upp mindre upplagor). Det enda du egentligen behöver är ett manuskript - det kan vara såväl text som bilder, det kan [...]