Digitala lås - framtiden är nu

En sak som genomgått många förändringar under årens lopp är lås, och hur man öppnar dem. Syftet med ett lås är ju att det ska vara så svårt som möjligt att komma in, om man inte har rätt nyckel. Det har skapats intrikata lösningar men nu med det moderna samhället har vi fått en säker metod som fungerar både för arbetsplatser, allmänna ytor, hem och andra platser som behöver låsas men fortfarande släppa in de som hör hemma där. Det jag pratar om är digitala lås. De är smarta, kostnadseffektiva och går inte att tappa bort!

För en hyresvärd är detta en väldigt bra grej med tanke på hur mycket pengar det kostar att byta ut ett helt låssystem bara för att en hyresgäst tappat bort nyckeln till tvättrummet! 

Fördelar & nackdelar

Att slippa borttappade nycklar är bara en av fördelarna. Det är enkelt att koda om ett digitalt lås så att nya personer får tillträde och de som inte längre ska kunna komma in blir utelåsta på kort tid. Andra fördelar är:

  • Lätt att bygga ut
  • Snabbt att konvertera från mekaniska lås
  • Billig driftkostnad

Men finns det inga nackdelar med digitala lås? De låssmeder vi talat med som jobbar med denna typ av system är helt ärliga. Det finns en risk att det blir hackat. Men, är det någon som vill bryta sig in och stjäla något så gör dom det oavsett vilken typ av lås du har. De tar oftast fönstervägen så risken för hackade lås är närmast obefintlig. 

1 Feb 2021