Böcker

RSS

Om egenutgivning

23 Nov 2022

Egenutgivning är ett fenomen på frammarsch. I korthet innebär det att man själv ger ut sin egen bok, istället för att gå via ett traditionellt förlag. Anledningarna till detta kan vara många, men den vanligaste är att det stora förlaget helt enkelt refuserat ens manus. Storförlagen refuserar ju upp till 98% av alla manus de [...]


Gör en egen bok på nätet

10 May 2014

Har du funderat på att göra en egen bok? Det är numera faktiskt ganska enkelt att göra din egen bok, tack vare internet och teknologiutvecklingen (numera gör digitaltryck det ekonomiskt möjligt att även trycka upp mindre upplagor). Det enda du egentligen behöver är ett manuskript - det kan vara såväl text som bilder, det kan [...]