Att ta hjälp vid företagsflytt

FöretagsflyttFöretag som erbjuder företagsflytt har ofta en komplett service som innebär att man som företag kan få hjälp med allt som en företagsflytt kan innebära. Genom att köpa denna pakettjänst behöver man inte lyfta ett finger för att genomföra flytten utan kan koncentrera sig på de uppgifter som det egna företaget är bäst på att genomföra.

Första steget i en företagsflytt är nedmontering av möbler och packning i lådor. Detta kan flyttföretaget göra medan arbetet pågår i lokalerna. Det enda de anställda behöver göra är att själv packa och markera upp en låda med det material de behöver ha åtkomligt under hela flyttiden. Resten packas ner och monteras ned utan att det påverkar arbetsflödet.

De saker som ska slängas sorteras upp och körs till återvinningsstation. Detta är även en fördel med tanke på miljön eftersom flyttfirmor är mycket vana med att återvinna. Det finns t.ex. ett företag i Stockholm som uppger att närmare 95 % av allt de slänger kan återvinnas.

Om det är saker som måste magasinas under kort eller längre tid placeras det i de magasin som de flesta flyttföretag erbjuder sig att hyra ut. Även arkivering kan de ta hand om vilket är behändigt då det enligt lag måste sparas ekonomiskt underlag i sju år.

Nästa steg i flytt av företaget handlar om att förflytta alla sakerna till de nya kontoren.Detta kan ske på en helg vilket gör att de anställda aldrig behöver vara utan arbetsplats. Under helgen kan även möbler montereras upp och datorer installeras. För en tydlig trend bland företag som erbjuder företagsflytt är att de samarbetar med andra företag så att de på så vis kan erbjuda en helhetslösning. Kunnigt folk på IT kommer ut och monterar upp och installerar datorer, skrivare och nätverk så att allt är på plats.

Det sista steget är att ordna med flyttstädning. Vilka som gör det – flyttföretaget så klart.

19 Jan 2014