Att tänka på vid köp av hjärtstartare

Att det bör finnas hjärtstartare vid alla platser där det finns större samlingar människor är obestridligt. Kan man rädda ett liv är investeringen betald många gånger om då varje människa helt enkelt är ovärderlig. Men vad bör man tänka på när man ska köpa hjärtstartare?

Rådet är att välja en defibrillator som gått igenom rigorös testning innan den kommit ut på marknaden. Vid första anblick kan det vara svårt att veta vilket märke som passa just det sammanhang som man vill ha den i men om man håller sig till de större aktörerna är det brukligt att det finns information om hur produkten har tagits fram.

Många moderna apparater har en inbyggd röst som leder den som ska använda hjärtstartaren. Det är viktigt att denna röst är lugnande och inte allt för mekanisk. Detta kan på förhand kännas som en petitess men när den oerhört stressande situationen uppstår behövs en lugnande röst som leder en. Denna aspekt har flera olika försök visat vara bidragande till en positiv utgång vid ett hjärtstopp och därför bör man inte bortse från detta tips.

Alla maskiner som införskaffas bör upprepa de instruktioner som inte genomförs av användaren av hjärtstartaren. I en kontrollerad miljö är det enkelt att klara av att förstå och följa med instruktioner. När adrenalinet flödar och man befinner sig i en situation som handlar om liv och död är det däremot inte lika enkelt.

Se över de medföljande skriftliga instruktionerna som kommer med hjärtstartaren. Är de skrivna på begriplig svenska och enkla att förstå i en påfrestande situation? Det är även av vikt att det inte är för mycket information på en och samma gång som kan vara förvirrande. Det ska vara enkla och korta budskap i flera steg. Även en novis bör inom kort tid kunna använda maskinen.

7 Sep 2013