Fördelen med att använda ett datacenter

Ett datacenter kan förklaras som en centraliserad plats där företag har sina servrar och lagringsmöjligheter. När det gäller små företag har de ofta ett data center på arbetsplatsen men allt fler inser fördelen med att hyra in sig på en stor datorhall som drivs av ett externt företag. Oavsett om företaget bara har några få hårddiskar i denna datahall eller om de behöver flera rum är detta ofta ett både billigare och säkrare alternativ mot att ha denna lagringsplats i samma byggnad som företaget är i.

Kylan är A och O

För det första har de företag som driver dessa datacenter specialkompetens om hur utrustningen ska skötas för att de ska hålla som bäst. Hallarna är hårt kontrollerade både när det gäller fukt och temperatur och dessutom har de extraaggregat som går igång om strömmen skulle försvinna.

Eftersom all utrustning genererar mycket värme är det extra viktigt att kylningen fungerar som den ska. Skulle strömmen försvinna och hallen inte ha ett fungerande extra aggregat kan man räkna med en förhöjning av temperaturen i rummet med 1 grad per minut de första minuterna. Detta skulle innebära en katastrof eftersom det inte skulle dröja länge förrän mycket av utrustningen skulle överhettas och därmed gå sönder. Kylan är därför det som prioriteras hårdast när det gäller säkerheten. Förutom eldrift finns oftast flera olika reservaggregat som automatiskt kopplas på vid strömavbrott. Dessutom finns flera larm som påvisar om tempraturen rört sig oroväckande uppåt eller nedåt.

Hallarna är även säkrade mot extern påverkan. Förutom att inbrottsskyddet är betydligt säkrare än i en vanlig lokal är de brandsäkra och har skydd mot översvämningar.

Jämför och förstå skillnaden

De som jämför dessa säkerhetsåtgärder, som dessa datahallar erbjuder, mot vilken säkerhet som går att erbjuda inom företagets lokaler inser snabbt fördelen med att köpa in denna tjänst. Sedan är det upp till företaget att bestämma hur mycket kontroll de vill ha över sin utrustning. Om de själva vill sköta om driften eller även hyra in den tjänsten är upp till företaget att bestämma.

27 Mar 2013