Tiotusentals riskerar skattesmäll pga felaktig körjournal

En enskild anställd med firmabil kan åka på en ordentlig skattesmäll på inte ovanligt 50000 kr pga en felaktigt förd körjournal. Tyvärr känner de flesta inte till vilka regler som gäller och det kan bli mycket dyrt vid en kontroll av skatteverket.

Det finns uppgifter om att bortemot 40% av alla som använder bil i tjänsten inte för körjournal eller också för den på ett sätt som är felaktigt och som kan underkännas. De flesta är inte heller medvetna om de enorma belopp som man kan få i böter trots att man inte fuskat med bilens användande utan endast med dokumentationen kring detta.

Regler för körjournaler är oklara Egentligen är det fel ordval, skattemyndighetens krav är tydliga på hur en körjournal ska föras är tydliga men såg övergripande att de är svåra att följa. Du är i princip skyldig att dokumentera bilens totala mätarställning vid samtliga stopp och påbörjande av nya färder. Detta i praktiken många gånger per dag för de som flyttar sig mellan olika uppdrag. Man är även skyldig att dokumentera adresser man varit på och vilket ärende man haft på adressen. Kanske även vilka personer man träffat, detta är dock oklart. Summan av detta blir att man trots pedant förd körjournal och utan fusk kan göra sig skyldig till regelbrott som kostar enorma summor. Anledningen till detta är att skattemyndigheten bara behöver hitta sammanlagt 10 tillfällen på ett år där din körjournal har brister för att kunna underkänna HELA körjournalen. Det som händer då oftast är att din tjänstebil anses vara en privatbil och att du ska upptaxeras med bilförmån privat. Detta efter att skatteverket krävt tillbaka pengarna du dragit av för dina resor i form av milersättning m.m.

Bättre att äga firmabilen privat Äger du bilen privat och använder den i tjänsten har du rätt att ta ut 18,5 kr i skattefri milersättning per mil. Missar du att föra körjournal över vissa tjänsteresor kan du sova lugnt, du kan inte lyfta någon skattefri milersättning men skatteverket kan inte heller upptaxera dig på något sätt. Din skada kan på så sätt överblickas till skillnad mot när ditt fordon ägs av företaget och allt ska dokumenteras i deltalj flera gånger per dag.

Olika bedömningar Det finns en del uppgifter på att handläggarna på skatteverket är varierande nitiska i sina bedömningar av körjournaler. Eftersom regelverket lämnar en del åt godtycklighet gäller det att ha tur med den handläggare som utreder just din körjournal. Om man ringer runt och frågar på skatteverket hur en körjournal ska se ut får man lite olika svar. Anledningen till detta är att det inte finns några lagar som reglerar detta. Det är skatteverket själva som kallar det att man begär en "körjournal" för att styrka bilens användande i företaget. Det finns exempel på fall där man på annat sätt än via förda journalanteckningar kunnat påvisa en bils användande. Även om man inte för journal kan man genom att via diverse verifiktationer styrka bilens användande på ett trovärdigt sätt slippa upptaxering.

10 Jan 2013