Tips när man skriver en novell

Vill du skriva en berättelse men har inte tiden och orken att skriva en lång roman? Skriv en novell istället! En novell är en kort berättelse som kan vara alltifrån några sidor till över 100 sidor lång. Den huvudsakliga skillnaden mellan en roman och en novell, och det som gör att novellen kan hållas så mycket kortare, är att den endast kretsar kring en huvudhandling medan romaner har en mycket mer komplicerad struktur med många olika sidohandlingar.

Att noveller är kortare och har en mindre invecklad handling än romaner gör dock inte att de blir tråkigare eller mindre givande att skriva. Det höga tempot i novellen gör att du hela tiden måste vara aktiv för att föra handlingen framåt medan du behåller läsarens intresse. Eftersom texten bara har en huvudhandling gäller det också att denna handling är tillräckligt spännande och inte alltför förutsägbar.

Karaktärerna i noveller får inte alls samma chans att utvecklas som i en lång roman. Därför gäller det att de är intressanta och kan fånga läsarens intresse redan från början. Författaren bör försöka att ge dem personlighetsdrag som gör dem annorlunda, men inte orealistiska. Att låta karaktärerna ha vissa oväntade drag är ett bra sätt göra novellen spännande och tankeväckande.

En av de allra svåraste sakerna när man skriver en novell är att börja. De flesta har nog någon gång suttit i skolan för att skriva en text och med en klar tanke på vad den ska innehålla, men inte kunnat skriva ett ord för att man inte kommer på en bra inledning. I noveller, där tempot som sagt är viktigt, kan en bra idé vara att kasta läsaren rakt in i handlingen. Detta kan exempelvis göras med ett citat eller en oväntad händelse. Beskrivningar av personer och miljöer är som alltid viktiga för att skapa rätt stämning och framföra budskapet, men de kan stoppas in under novellens gång medan handlingen förs framåt. Också detta är för att tempot ska hållas högt så att läsaren inte tappar intresse.

Att ha målande språk och beskrivningar är ett annat bra sätt att göra novellen läsvärd. Man ska inte överdriva så att det blir långsamt, men många beskrivningar gör att berättelsen blir mycket mer levande och på så sätt bättre. Till sist får man inte glömma att det gäller att vara kreativ. Dels gör detta novellen mycket roligare att skriva, dels är det ett väldigt bra sätt att förvåna läsaren och på så sätt behålla hans/hennes uppmärksamhet.

Fler tips för att skriva en novell eller andra typer av texter hittar du på läxhjälp.nu.

6 Sep 2012